Caerleon Roman Amphitheater EVPs(2007)


Caerleon Roman Amphitheater EVPs (2007)

Caerleon Roman Amphitheater EVP – faint voice (15th September 2007)

Caerleon Roman Amphitheater EVP – Quinque (Latin for 5)(15th September 2007)

Caerleon Roman Amphitheater EVP – ‘Come here’ male voice (15th September 2007)

Caerleon Roman Amphitheater EVP – ‘Not pass’  (15th September 2007)